วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง, วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. และ KMITL Science and Technology Journal เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO (8 ต.ค. 58)

          เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา คุณชาตรี วงษ์แก้วและคณะ เดินทางไปให้บริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) ให้กับ วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง , KMITL Science and Technology Journal ของคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 210 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 20 ท่าน ซึ่งใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมจำนวน 1 วัน เนื่องจากก่อนหน้านี้ทางวารสารเคยได้รับการอบรมแล้ว กำหนดการฝึกอบรมดังนี้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Thai Journals Online (ThaiJO)
09.00 - 10.15 น. การติดตั้งเว็บไซต์ของวารสารใน ThaiJO
 • แนะนำระบบ Open Journal System
 • 10.15 - 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
  10.30 - 12.00 น. การจัดการ USER
 • การลงทะเบียนเป็นสมาชิกวารสาร (register)
 • การแก้ปัญหาลืม/เปลี่ยน Password
 • การลงทะเบียนเป็นสมาชิกวารสารอื่นๆ ในระบบ
 • ตั้งค่า User และกำหนดสิทธิ์ของ User ในระบบ
 • 12.00 - 13.00 น. พักรับประทางอาหารกลางวัน
  13.00 - 14.30 น. การทดลองระบบ Review Process
  14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
  14.45 - 16.00 น. การทดลอง Online Publishing


  รูปกิจกรรม