วารสารการพยาบาลและการศึกษา, วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO (3 ธ.ค. 58)

          เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา คุณชาตรี วงษ์แก้วและคณะ เดินทางไปให้บริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) ให้กับ วารสารการพยาบาลและการศึกษา ของกลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของวิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 1 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 20 ท่าน และใช้ระยะเวลา 2 วัน โดยมีรายละเอียดการฝึกอบรมดังนี้

วันที่ 1
หัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการ SET UP ระบบ ThaiJO
9:00 – 12:00 น. การติดตั้งเว็บไซท์ของวารสารใน ThaiJO
 • แนะนำระบบ Open Journal System
 • การจัดการ USER
 • ลงทะเบียนเป็นสมาชิกวารสาร (register)
 • การแก้ปัญหาลืม/เปลี่ยน password
 • การลงทะเบียนเป็นสมาชิกวารสารอื่นๆในระบบ
 • ตั้งค่า user และกำหนดสิทธิ์ของ user ในระบบ
 • ห้องประชุม/ห้องทำงาน ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  12.00 น. พักทานอาหารกลางวัน
  13:00 – 16:00 น. การ Set up วารสาร
  (ข้อมูลและรูปภาพประกอบ จากวารสาร)
  การเตรียมนำวารสารเข้าสู่ระบบ
 • สร้าง section ในวารสาร
 • สร้างแบบประเมิน online
 • สร้างเล่มวารสาร
 • ห้องประชุม/ห้องทำงาน ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  วันที่ 2
  หัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ Peer Review
  9:00 – 12:00 น. การทดลองระบบ Review Process
 • ทดลองระบบ Review ในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ
 • ทดลอง Online Publishing
 • ห้องประชุม/ห้องทำงาน ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  12.00 น. พักทานอาหารกลางวัน
  13:00 – 16:00 น. การนำวารสารฉบับย้อนหลังเข้าสู่ระบบ
  การปรับแต่งหน้าเว็บไซท์ และฟังชั่นการใช้งานต่างๆ
 • แก้ไขเนื้อหาภาระงานต่างๆในระบบส่งอีเมล
 • ดูสถิติ และรายงานข้อมูล
 • ห้องประชุม/ห้องทำงาน ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต


  รูปกิจกรรม