ศูนย์ TCI ขอเลื่อน!! การประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2559 (12 ก.ค. 60)


          ทางศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จะทำการประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ประจำปี 2559 สำหรับ

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560