ขอความกรุณานำวารสารมาเผยแพร่ในการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8 (8 พ.ค. 57)


          ทางศูนย์ TCI มีความประสงค์จะแจ้งให้ทราบว่าสำหรับวารสารที่ต้องการเผยแพร่ตัวเล่มวารสารของตัวเอง กรุณานำวารสารฉบับล่าสุด จำนวนไม่เกิน 5 เล่ม มาในการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้อง Grandballroom ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค, ราชปรารภ, กรุงเทพฯ เพื่อทำการจัดแสดงให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นได้รับชม และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้จัดทำวารสารด้วยกัน

          หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ทางศูนย์ TCI ขอความกรุณานำวารสารของท่านกลับไปด้วย