ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้รับเชิญจาก SCOPUS ให้เข้าร่วมการประชุม "Scopus Subject Chair meeting" พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย (31 ต.ค. 55)


          SCOPUS ได้ให้เกียรติเชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ให้เข้าร่วมการประชุม "Scopus Subject Chair meeting" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตค - 2 พย. 2555 ณ โรงแรง Shangri-La's Rasa Sayang Resort & Spa เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "Scientific Journal Publishing in Thailand" อีกด้วย