การแจ้งความประสงค์ในการขอรับบริการ การตีพิมพ์วารสารไทยภายใต้สำนักพิมพ์ Elsevier (Production and Hosting (P&H) Service by Elsevier) (25 ต.ค. 55)


          จากการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 7 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ นั้น ได้มีการระดมสมองเรื่องการตีพิมพ์วารสารไทยภายใต้สำนักพิมพ์ Elsevier ภายใต้การบริการที่เรียกว่า Production and Hosting (P&H) Service ซึ่งมีการบริหารจัดการต้นฉบับบทความและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพบทความโดยบรรณาธิการวารสารไทย โดยผ่านระบบออนไลน์ที่เรียกว่า Elsevier Editorial System (EES) แต่ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Elsevier

          ในการนี้ ทางศูนย์ TCI ใคร่ขอทราบว่า จะมีบรรณาธิการวารสารใดมีความประสงค์จะใช้บริการดังกล่าว เนื่องจากขณะนี้ทางสำนักพิมพ์ Elsevier ต้องการทราบจำนวนและรายชื่อวารสารเพื่อพิจารณางบประมาณที่จะใช้ในการขอรับบริการในราคาที่ตกลงกันได้

          ดังนั้น ทาง TCI จึงขอให้บรรณาธิการวารสารไทยที่ต้องการจะใช้บริการ P&H service แจ้งความประสงค์มาได้ที่คุณธีระศักดิ์ หมากผิน (teerasak.mar@kmutt.ac.th) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555นี้ เพื่อทาง TCI จะช่วยอำนวยความสะดวกและประสานงานต่อไป

(รายละเอียดของ P&H service สามารถพิจารณาได้จากเอกสารแนบนี้ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ )