ปิดรับสมัคร! การเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การนำวารสารเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO (Thai Journals Online System) รุ่นที่ 2" (27 มี.ค. 55)


          จากประกาศ! รับสมัครวารสารที่สนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การนำวารสารเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO (Thai Journals Online System) รุ่นที่ 2" ประกาศ ณ วันที่ 20 มี.ค. 55 ขณะนี้ได้มีวารสารสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมครบ 12 วารสารแล้ว

          ดังนั้นทางศูนย์ TCI จึงขอปิดรับสมัคร! การเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การนำวารสารเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO (Thai Journals Online System) รุ่นที่ 2" และ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในวันที่ 9 เมษายน 255

          ทั้งนี้ หากผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม กรุณาติดตามข่าวสารการรับสมัครรุ่นถัดไปได้ที่ เว็บไซต์ของศูยน์ TCI : http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html ต่อไป