ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการของระบบThaiJO คร้ังที่ 2 (28 ก.พ. 55)


          ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยจะจัดการอบรม "การนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO เป็นครั้งที่ 2" ให้กับวารสารกลุ่มที่ได้อบรมในเดือนกันยายน 54 ที่ผ่านมา จำนวน 22 วารสาร การอบรมแบ่งจัดขึ้นเป็น 2 ช่วง ได้แก่ วันที่ 5-6 มีนาคม 2555 และ วันที่ 21-22 มีนาคม 2555 ครั้งละ 11 วารสาร (วารสารละ 2 คน) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด แต่ทางผู้อบรมจะต้องนำโน๊ตบุ๊คมาเอง และเตรียมข้อมูลของวารสารตนเองมาล่วงหน้า (ข้อมูลที่ต้องเตรียม ) สถานที่อบรมจัดขึ้นที่ ห้องประชุมธรรมรักษา อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (แผนที่ )

          โดยศูนย์ TCI ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังมีรายชื่อดังนี้

ท่านสามารถติดต่อจองห้องพักได้ที่
  KMUTT Extension
  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
  โทร 02-4708271, 084-5725656
  โทรสาร 02-427-9633
  website : www.cec.kmutt.ac.th
  Email : icec@kmutt.ac.th


แผนที่สถานที่จัดอบรมดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกข้อความเรื่อง "ขออนุมัติจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Thai Journal Online System"
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การนําวารสารไทยเข้าสู่ ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Thai Journal Online System (ThaiJo System) ปี 2555"
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Thai Journal Online System"
ข้อมูลที่ต้องเตรียม
แผนที่