การประชุม "Local Board Communications Document between Scopus and TCI" (27 มี.ค. 62)
          เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-09.45 น. การประชุม "Local Board Communications Document between Scopus and TCI" ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ โดยมี Local Board เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 18 ท่าน ในการประชุมนี้ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI รายงานความก้าวหน้าของโครงการ TCI-TRF-Scopus Collaboration Project อีกทั้ง Local Board ทุกท่านได้ตรวจสอบข้อตกลงของโครงการฯ


ภาพกิจกรรม
ท่านสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :