การประชุม ACI Steering Committee Meet With Scopus Subject Chairs ณ Anantara Riverside Bangkok Resort (5 พ.ย. 61)
          เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 11.30-17.15 น. ที่ผ่านมา ACI Steering Committee จำนวน 22 ท่าน นำทีมโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, Chairman of the ACI Steering Committee ประชุมร่วมกับ Scopus Subject Chairs และทีมงานของ Scopus จำนวนทั้งสิน 30 ท่าน ณ Anantara Riverside Bangkok Resort, Bangkok, ThaiLand โดยมีกำหนดการประชุมดังนี้


Special Event : ACI Steering Committee Meet With Scopus Subject Chairs
11.30-12.30 Registration
12.30-13.30 Lunch hosted by Scopus
At the Market Room, Ground Floor, the Anantara Riverside Bangkok Resort
13.30-14.00 Introductory Remarks
By Prof. Dr. Narongrit  Sombatsompop, Chairman ACI Steering Committee
14.00-14.30 Roles and Responsibilities of Scopus Subject Chairs and STEP (Scopus Title Evaluation Platform) System
By Prof Peter Miller, Scopus Subject Chair Representative
14.30-15.00 Refreshment
15.00-15.30 Possible Collaboration between Scopus and ASEAN Citation Index (ACI) : Proposed Workflow and Expected Output
By Mr. Wim Meester, Scopus Representative
15.30-17.15 Q & A
By
- ACI Steering Committee
- Scopus Subject Chairs
- STEP Team

ภาพกิจกรรม
ท่านสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :