เตรียมความพร้อม ASEAN Engineering Journal, Science and Technology Asia และ Current Applied Science and Technology Journal เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus (23 พ.ค. 61)
          เมื่อเวลา 13.00-16.30 น. วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI ได้เรียนเชิญ คณะทำงานจาก 3 วารสาร ได้แก่ 1. ASEAN Engineering Journal ของ The JICA Project for AUN/SEED-Net, 2. Science and Technology Asia ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 3. Current Applied Science and Technology Journal ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อเตรียมข้อมูลต่างๆของวารสาร ก่อนการ submit เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยโครงการ TCI/SCOPUS Collaboration Project นี้มีเป้าหมายที่จะผลักดันวารสารไทยและวารสารในประเทศ ASEAN จำนวน 40 วารสาร เข้ารับการบรรจุในฐานข้อมูล Scopus ในช่วงเวลา 3 ปี โดยใช้เวลาในการประเมินที่รวดเร็วกว่าขั้นตอนปกติ ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการนี้ มีวารสารไทยในโครงการ ได้รับการบรรจุเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 13 วารสาร


ภาพกิจกรรม
ท่านสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :