ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร อดีต รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมและให้คำแนะนำกับ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI และคณะทำงาน (22 พ.ค. 61)
          เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) ณ ห้อง 3514 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI และคณะทำงานศูนย์ TCI ให้การต้อนรับ อีกทั้ง ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้กล่าวถึงพัฒนาการของศูนย์ TCI และ ได้จัดทำโครงการ TCI-TRF-Scopus Collaboration Project เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานในระดับสากลและเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะนำวารสารไทยจำนวน 20 รายการ ในปัจจุบันวารสารในโครงการได้เข้าสู่ฐาน Scopus แล้วจำนวนทั้งสิ้น 13 วารสาร ในการนี้ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ได้ให้คำแนะนำและแนวทางการดำเนินงานกับศูนย์ TCI เพื่อให้วารสารวิชาการไทยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


ภาพกิจกรรม
ท่านสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :