ตัวแทนจาก Clarivate Analytics ขอเข้าพบ ศ.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย๋ TCI (21 พ.ค. 61)
          เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตัวแทนจาก Clarivate Analytics ได้เข้าพบ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre หรือ ศูนย์ TCI) และคณะทำงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยให้มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล และนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลต่อไป


ภาพกิจกรรม
ท่านสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :