ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สทมบัติสมภพ เตรียมความพร้อม ABAC Journal เพื่อ submit วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus (17 ม.ค. 61)          เมื่อช่วงเช้า เวลา 9.00-10.00 น. วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องศูนย์ TCI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI ได้เชิญวารสาร ABAC Journal โดยมี ดร.อัปสร มีสิงห์ เป็นบรรณาธิการวารสาร เพื่อให้คำแนะนำ ปรับแก้ไขข้อมูลเว็บไซต์ของวารสารก่อน submit เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยโครงการนี้มีเป้าหมายที่จะผลักดันวารสารไทยและวารสารในประเทศ ASEAN จำนวน 40 วารสาร เข้ารับการบรรจุในฐานข้อมูล Scopus ในช่วงเวลา 3 ปี โดยใช้เวลาในการประเมินที่รวดเร็วกว่าขั้นตอนปกติ


ภาพกิจกรรม
ท่านสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :