กองบรรณาธิการวารสารแพทย์นาวี และวารสารสุขศึกษา เข้ารับคำแนะนำในการจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (18 ก.ย. 60)          เมื่อเวลา 9.00 - 12.00 น. วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 กองบรรณาธิการวารสาร วารสารแพทย์นาวี (Royal Thai Navy Medical Journal) ของกรมแพทย์ทหารเรือ และกองบรรณาธิการวารสาร วารสารสุขศึกษา (Journal of Health Education) ของคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ารับคำแนะนำในการจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ จาก คุณชาตรี วงษ์แก้ว นักวิจัยศูนย์ TCI ณ ห้อง 4405 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ภาพกิจกรรม

ท่านสามารถรับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่