คณะทำงานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ประชุมวางแผนการทำงาน และกำหนดวันจัดประชุมเครือข่ายฯ คร้ังที่ 12 (TCI12) (12 ธ.ค. 60)

          เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) นำทีมโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI , คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI พร้อมกับคณะทำงานศูนย์ TCI และ ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ (NECTEC) พร้อมกับคณะทำงานจาก NECTEC ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆของศูนย์ TCI เพื่อวางแผนการทำงานในอนาคต และกำหนดวันจัดประชุมเครือข่ายฯ คร้ังที่ 12 (TCI12) ซึ่งจะจัดช่วงต้นเดือนมีนาคม 2561 นี้ โดยศูนย์ TCI จะทำหนังสือแจ้งบรรณาธิการวารสารในฐานข้อมูลฯ และประกาศทางเว็บไซต์ต่อไป

ท่านสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :