ศูนย์ TCI จัดการประชุมวิชาการ โครงการ TCI Retreat ณ เบญวดี รีสอร์ท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (4 ต.ค. 59)

          เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) นำทีมโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI , ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข, คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI พร้อมกับคณะทำงานศูนย์ TCI , ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่ง มธ. และ ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ (NECTEC) พร้อมกับคณะทำงานจาก NECTEC ได้เข้าร่วมประชุม "โครงการ TCI Retreat" ณ เบญวดี รีสอร์ท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมระดมสมองจากคณะทำงาน เพื่อกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศูนย์ TCI รวมถึงกิจกรรมที่ศูนย์ TCI จะดำเนินการต่อไปใน 3 ปี ข้างหน้า