วารสารพยาบาลทหารบก ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2560 กับศูนย์ TCI และขอคำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพวารสาร (23 ธ.ค. 59)          วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. - 09.30 น. กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลทหารบก ของสมาคมพยาบาลทหารบก นำทีมโดย พ.อ.หญิง ดร.สายสมร เฉลยกิตติ บรรณาธิการวารสารพยาบาลทหารบก และคณะ ร่วมมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2560 ให้กับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำวารสารและขอรับคำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพวารสาร จาก รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน และ คุณชาตรี วงษ์แก้ว ณ ห้อง EN 3514 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี