คณะทำงานศูนย์ TCI ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการประชุม The 3rd ACI Meeting for Steering Committee และ การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายฯ คร้ังที่ 9 (TCIS9) (4 ก.ย. 58)          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) นำทีมโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI , ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI, คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI พร้อมกับคณะทำงานศูนย์ TCI และ ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ (NECTEC) พร้อมกับคณะทำงานจาก NECTEC เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 1 อาคารวิจัยพัฒนาและโรงงานต้นแบบ มจธ.บางขุนเทียน ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.30 น. ซึ่งการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ได้มีการซักซ้อมการ Present Slide, ขั้นตอนการลงทะเบียน และนัดแนะแผนการดำเนินงานเพื่อการประชุม The 3rd ACI Meeting for Steering Committee ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 และ การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย คร้ังที่ 9 (TCIS9) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น, ซอยสุขุมวิท 20, กรุงเทพฯ

   
ท่านสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :