คณะทำงานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมรับประทานอาหารเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ร้านอิ่มปลาเผา พุทธบูชา 15 (29 ธ.ค. 58)

          เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา เวลา 12.00 น. ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) , ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และ คณะทำงานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมกันรับประทานอาหาร เพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ร้านอิ่มปลาเผา พุทธบูชา 15 อีกทั้ง ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ยังได้วางแผนงาน ASEAN citation index (ACI) ร่วมกับคณะทำงานฯ เพื่อให้เกิดความคืบหน้าต่อไป และยังได้อวยพรปีใหม่ให้กับคณะทำงานฯทุกคนมีความสุขตลอดปีและตลอดไป