วารสารถิรไทย ขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) (18 ธ.ค. 58)

          วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00-10.30 น. ที่ผ่านมา ดร.จีรวุฒิ แก้วเสนีย์ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานจากวารสารถิรไทย ได้เข้าขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI จากรศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ณ ห้อง EN 3514 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี