ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI บรรยายพิเศษ EndNote ณ มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (10 ส.ค. 52)
           ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI และคุณปรียานุช รัชตะหิรัญ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "การจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป EndNote รุ่นที่ 1-2" ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา ในวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2552 โดยผู้เข้าร่วมอบรม เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และผู้สนใจจากภาคประชาชนรวม 150 ท่าน


ข่าวโดย : คุณปรียานุช รัชตะหิรัญ