รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Asia-Pacific Journal of Science and Technology / Asia-Pacific Journal of Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2539-6293 Asia-Pacific Journal of Science and Technology / Asia-Pacific Journal of Science and Technology 40 75 40 1 1 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 7 + 1 = 8

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 40 + 75 = 115

Thai Journal Impact Factors = 8 / 115 = 0.07