รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University / Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2408-1248 Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University / Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University 51 82 18 4 24 16

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 16 + 24 = 40

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 18 + 82 = 100

Thai Journal Impact Factors = 40 / 100 = 0.4