รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1906-7658 วารสารปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Journal 98 101 102 4 24 27

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 27 + 24 = 51

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 102 + 101 = 203

Thai Journal Impact Factors = 51 / 203 = 0.251