รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1906-5574 วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice 45 41 28 1 12 10

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 10 + 12 = 22

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 28 + 41 = 69

Thai Journal Impact Factors = 22 / 69 = 0.319