รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1905-9590 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review 96 77 62 4 15 11

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 11 + 15 = 26

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 62 + 77 = 139

Thai Journal Impact Factors = 26 / 139 = 0.187