รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology / King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
2465-4531 King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology / King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology 32 33 31 0 4 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 1 + 4 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 31 + 33 = 64

Thai Journal Impact Factors = 5 / 64 = 0.078