รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
2351-0781 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal 43 93 60 1 7 12

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 12 + 7 = 19

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 60 + 93 = 153

Thai Journal Impact Factors = 19 / 153 = 0.124