รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม / Nakhon Phanom University Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
2228-9356 วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม / Nakhon Phanom University Journal 45 45 45 0 0 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 8 + 0 = 8

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 45 + 45 = 90

Thai Journal Impact Factors = 8 / 90 = 0.089