รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
International Journal of Asian Tourism Management / International Journal of Asian Tourism Management
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
1906-8654 International Journal of Asian Tourism Management / International Journal of Asian Tourism Management 19 16 18 0 3 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 2 + 3 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 18 + 16 = 34

Thai Journal Impact Factors = 5 / 34 = 0.147