รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
1906-7658 วารสารปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Journal 102 63 44 0 13 12

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 12 + 13 = 25

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 44 + 63 = 107

Thai Journal Impact Factors = 25 / 107 = 0.234