รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
EnvironmentAsia / EnvironmentAsia
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
1906-1714 EnvironmentAsia / EnvironmentAsia 30 35 23 3 0 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 4 + 0 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 23 + 35 = 58

Thai Journal Impact Factors = 4 / 58 = 0.069