รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
1905-0852 วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 29 30 56 2 2 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 7 + 2 = 9

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 56 + 30 = 86

Thai Journal Impact Factors = 9 / 86 = 0.105