รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
0857-3123 ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal 85 82 73 1 6 17

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 17 + 6 = 23

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 73 + 82 = 155

Thai Journal Impact Factors = 23 / 155 = 0.148