รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Thai Journal of Science and Technology / Thai Journal of Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
2286-7333 Thai Journal of Science and Technology / Thai Journal of Science and Technology 24 24 24 2 1 14

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 14 + 1 = 15

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 24 + 24 = 48

Thai Journal Impact Factors = 15 / 48 = 0.313