รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ / Engineering Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
1906-3636 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ / Engineering Journal 0 10 12 2 3 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 8 + 3 = 11

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 12 + 10 = 22

Thai Journal Impact Factors = 11 / 22 = 0.5