รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ / Journal of Sports Science and Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
1513-7430 วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ / Journal of Sports Science and Health 30 37 37 0 0 15

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 15 + 0 = 15

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 37 + 37 = 74

Thai Journal Impact Factors = 15 / 74 = 0.203