รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
1513-1262 วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council 39 40 40 0 8 39

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 39 + 8 = 47

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 40 + 40 = 80

Thai Journal Impact Factors = 47 / 80 = 0.588