รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
0857-3123 ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal 82 73 54 2 10 27

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 27 + 10 = 37

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 54 + 73 = 127

Thai Journal Impact Factors = 37 / 127 = 0.291