รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2556
issn ชื่อวารสาร ปี 2556 ปี2555 ปี2554 บทความปี
2556
บทความปี
2555
บทความปี
2554
1906-3628 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal 49 46 44 1 4 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2556

จำนวนครั้งที่บทความปี 2554 และ 2555 ถูกอ้างอิงในปี 2556 = 5 + 4 = 9

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2554 และ 2555 = 44 + 46 = 90

Thai Journal Impact Factors = 9 / 90 = 0.1