รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2556
issn ชื่อวารสาร ปี 2556 ปี2555 ปี2554 บทความปี
2556
บทความปี
2555
บทความปี
2554
1906-0025 วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences 36 32 38 1 4 18

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2556

จำนวนครั้งที่บทความปี 2554 และ 2555 ถูกอ้างอิงในปี 2556 = 18 + 4 = 22

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2554 และ 2555 = 38 + 32 = 70

Thai Journal Impact Factors = 22 / 70 = 0.314