รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ / Rajabhat Chiang Mai Research Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2556
issn ชื่อวารสาร ปี 2556 ปี2555 ปี2554 บทความปี
2556
บทความปี
2555
บทความปี
2554
1513-8410 วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ / Rajabhat Chiang Mai Research Journal 24 26 12 0 4 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2556

จำนวนครั้งที่บทความปี 2554 และ 2555 ถูกอ้างอิงในปี 2556 = 0 + 4 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2554 และ 2555 = 12 + 26 = 38

Thai Journal Impact Factors = 4 / 38 = 0.105