รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2556
issn ชื่อวารสาร ปี 2556 ปี2555 ปี2554 บทความปี
2556
บทความปี
2555
บทความปี
2554
1513-1262 วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council 40 40 48 3 20 23

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2556

จำนวนครั้งที่บทความปี 2554 และ 2555 ถูกอ้างอิงในปี 2556 = 23 + 20 = 43

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2554 และ 2555 = 48 + 40 = 88

Thai Journal Impact Factors = 43 / 88 = 0.489