รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2556
issn ชื่อวารสาร ปี 2556 ปี2555 ปี2554 บทความปี
2556
บทความปี
2555
บทความปี
2554
0857-3123 ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal 73 54 48 0 5 19

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2556

จำนวนครั้งที่บทความปี 2554 และ 2555 ถูกอ้างอิงในปี 2556 = 19 + 5 = 24

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2554 และ 2555 = 48 + 54 = 102

Thai Journal Impact Factors = 24 / 102 = 0.235