รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2556
issn ชื่อวารสาร ปี 2556 ปี2555 ปี2554 บทความปี
2556
บทความปี
2555
บทความปี
2554
0125-0507 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal 31 31 44 3 1 24

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2556

จำนวนครั้งที่บทความปี 2554 และ 2555 ถูกอ้างอิงในปี 2556 = 24 + 1 = 25

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2554 และ 2555 = 44 + 31 = 75

Thai Journal Impact Factors = 25 / 75 = 0.333