รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
The Natural History Bulletin of the Siam Society / The Natural History Bulletin of the Siam Society
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2556
issn ชื่อวารสาร ปี 2556 ปี2555 ปี2554 บทความปี
2556
บทความปี
2555
บทความปี
2554
0080-9472 The Natural History Bulletin of the Siam Society / The Natural History Bulletin of the Siam Society 11 7 5 2 0 6

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2556

จำนวนครั้งที่บทความปี 2554 และ 2555 ถูกอ้างอิงในปี 2556 = 6 + 0 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2554 และ 2555 = 5 + 7 = 12

Thai Journal Impact Factors = 6 / 12 = 0.5