รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Pacific Rim International Journal of Nursing Research / Pacific Rim International Journal of Nursing Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2555
issn ชื่อวารสาร ปี 2555 ปี2554 ปี2553 บทความปี
2555
บทความปี
2554
บทความปี
2553
1906-8107 Pacific Rim International Journal of Nursing Research / Pacific Rim International Journal of Nursing Research 22 23 24 1 1 9

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2555

จำนวนครั้งที่บทความปี 2553 และ 2554 ถูกอ้างอิงในปี 2555 = 9 + 1 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2553 และ 2554 = 24 + 23 = 47

Thai Journal Impact Factors = 10 / 47 = 0.213