รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. / UBU Engineering Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2555
issn ชื่อวารสาร ปี 2555 ปี2554 ปี2553 บทความปี
2555
บทความปี
2554
บทความปี
2553
1906-392X วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. / UBU Engineering Journal 17 13 14 0 4 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2555

จำนวนครั้งที่บทความปี 2553 และ 2554 ถูกอ้างอิงในปี 2555 = 1 + 4 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2553 และ 2554 = 14 + 13 = 27

Thai Journal Impact Factors = 5 / 27 = 0.185