รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2555
issn ชื่อวารสาร ปี 2555 ปี2554 ปี2553 บทความปี
2555
บทความปี
2554
บทความปี
2553
1906-3628 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal 46 44 38 0 27 15

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2555

จำนวนครั้งที่บทความปี 2553 และ 2554 ถูกอ้างอิงในปี 2555 = 15 + 27 = 42

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2553 และ 2554 = 38 + 44 = 82

Thai Journal Impact Factors = 42 / 82 = 0.512